Public Complaints

Portal Pembasmian Kemiskinan

Tuesday, January 4, 2011

PENGEMASKINIAN BAGI PERTUKARAN PINJAMAN (3%) KEPADA PEMBIAYAAN UJRAH (1%)

Untuk makluman semua peminjam, PTPTN dalam proses untuk menawarkan pertukaran pinjaman (3%) kepada pembiayaan pendidikan ujrah (1%) secara berperingkat. 
- Laman web kemaskini maklumat Ujrah  (klik di sini).
 - Jadual kemaskini  (klik di sini).
- Carta alir proses pembiayaan (klik di sini).
- FAQ Tawaran Ujrah (klik di  sini).


Jadual Kemaskini Maklumat Bagi Proses Penawaran Ujrah

TAHUN KELULUSAN PINJAMAN
TARIKH MULA KEMASKINI
2006, 2007 dan 2008
20/9/2010
 2003, 2004 dan 2005  01/11/2010
2002 dan tahun-tahun sebelumnya
01/12/2010
 
Copyright 2009 maiCEKmai. Powered by Blogger Blogger Templates designed by Deluxe Templates